eHealth

eHealth: informatie delen in zorg en welzijn

(deze pagina wordt nog aangevuld)
Deze pagina moest een korte naam hebben, daarom heb ik maar gekozen voor eHealth. Echter, deze pagina gaat over een bepaald aspect van eHealth, namelijk over samenwerken met behulp van ICT (informatie- en communicatietechnologie) in de gezondheidszorg en welzijn.

Zorg en welzijn zijn zeer informatie-intensieve sectoren en het goed informeren en communiceren kan gezien worden als een onderdeel van de vakbekwaamheid van zorg- en hulpverleners.

Gelukkig kan technologie en met name ICT professionals, cliënten en mantelzorgers ondersteunen bij het uitwisselen van informatie.

Dat technologie geschikt is, wil niet automatisch zeggen dat het ook gebruikt wordt en dat gebruikers tevreden zijn.
In mijn onderzoek richt ik mij dan ook op de vraag welk factoren de adoptie van technologie door gebruikers daarvan in zorg en welzijn, bepalen. Daarbij ben ik vooral geïnteresseerd in elektronische dossiers en ondersteuning van samenwerking door middel van digitale platforms.
Share by: